www.solvstempler.no                                                                                                                                               English | Norsk

 

 

Ole Olberg                                                                        Tilbake

 

 

 

f. 1875    d. 1954                                                          stempel:

 

 

Han var utlært i filigransarbeide hos gullsmedfirmaet P. A. Lie. Han arbeidet som svenn noen år hos Marius Hammer i Bergen og senere hos Clemet Berg i Oslo.

Han avla svenneprøve og løste håndverksbrev i 1907.
 
Samme år begynte han eget verksted hvor han la hovedvekten på filigransarbeide for eksport og ble senere en større produst på emaljevarer.

I 1911 begynte han gullsmedforretning i Parkveien 25 ved siden av sin verksteddrift.


Firmaet opphørte i 1934.

 

 

 

                               

 

 

Ole Olberg began his apprenticeship in filigree work with the goldsmith's firm of  P.A.Lie.

For a number of years, he also worked for Marius Hammer in Bergen and later at Clemet Berg in Oslo.

Olberg completed his journeyman's piece and was officially licensed in 1907.

That same year he founded his own workshop where he concentrated on the production of filigree work for export and subsequently became a major manufacturer of enamelled goods.

In 1911, Olberg also opened up a goldsmith's shop which he ran alongside his workshop in Parkveien 25.

The company closed down in 1934.

 

 

 

 

VH © 2014 • Per Bredo Østby