Litteratur

Norske gull- og sølvstempler                       Per Bredo Østby

gjennom tidende 1500 - 1950                    Norges Gullsmedforbund

                                                                 Oslo 2007

                                                                 ISBN 978-82-997582-1-5


Stempler  - gull- og sølvarbeider                  Norges Gullsmedforbund

                                                                 Oslo 2000 


Norsk sølv - gullsmeder gjennom 600 år     Jorunn Fossberg

Østlandet-Agder-Rogaland                          Sigrid Wegge Tandberg

                                                                 Oslo 2003


Norsk sølv      bind II                                  Sigrid Wegge Tandberg   

                                                                 ISBN 82-496-0233-

                                                                 Oslo 2013

                                                                 ISBN 978-82-02-42218-9


Bergens gullsmedkunst fra laugstiden         Thv. Krohn-Hansen

                                                                 Robert Kloster

                                                                 Bergen 1957


...med en sølvskje i munnen                        Trond Indahl

Bergens gullsmedkunst 1840-1940             Bergen 2001

                                                                  ISBN 82-7674-794-3


Gullsmedkunsten i Drammen 1660-1820    Henning Alsvik

                                                                  Karin Mellbye Gjesdahl

                                                                  Drammen 1974


Guldsmedhaandverket i Oslo og Kristiania    Henrik Grevenor

                                                                  Thor Kielland

                                                                  Oslo 1924


Gullsmedmestre i Oslo i de siste hundre år   Oslo Gullsmedlaug

                                                                  Oslo 1934


Gullsmedmestre i Oslo 1934-1954              Sverre M. Halbo

                                                                  Oslo 1954


Gammelt sølv i Stavanger Amt                    Thor Kielland

                                                                  Helge Gjessing

                                                                  Stavanger 1918


Gullsmedfaget på Sørlandet                         Jakob Friis

                                                                  Kristiansand 1975


Trondhjems Guldsmeder                             Joh. E. Brodahl

5 bind                                                        Trondheim 1923


Trondhjems Guldsmedkunst                       Thv. Krohn-Hansen

                                                                 Trondheim 1963

Norske sølvstempler

(norwegian silver marks)

Om norsk sølv

(about norwegian silver)

Norsk bestikk                                             Per Bredo Østby

sølv, plett, barnebestikk og                         Norges Gullsmedforbund

emaljert mokka                                         Oslo 2007

                                                                 ISBN 978-82-997582-0-8


Om gullsmedkunst i hundre år -                 Thor Kielland

J. Tostrup 1832 - 1932                              Oslo 1932

Gullsmedmestre i Oslo 1954-1979              Per Bredo Østby

                                                                 Oslo 1979  


Norsk emalje                                              Jan-Lauritz Opstad

kunsthåndverk i verdenstoppen                  Oslo 1994

                                                                 ISBN 82-7003-127-5


Norske drikkekanner i sølv  1580-1830       Per Terje Norheim

                                                                 Oslo 2006

                                                                 ISBN 82-496-0408-3


Norske sølvbegre 1580-1850                      Per Terje Norheim 

                                                                 Oslo 1997

                                                                ISBN 82-512-0524-7


100 norske sølvskjeer 1580-1780              Hans Johan Storesund

                                                                 Oslo 1993

                                                                 ISBN 82-993064-1-8