www.solvstempler.no                                                                                                                                               English| Norsk

 

 

Olav Lindrup

                                                                                         Tilbake

f.  1875    d.  1968                                               stempel:    

 

 

 

Olav Lindrup var født i Drammen i en gullsmedfamilie og ble utlært i filigransarbeide hos J. Tostrup.
Etter videreutdannelse i Stockholm og i Oslo hos Norsk Filigransfabrikk,
David Andersen og Gustav Gaudernack avla han svenneprøven i 1912.
Fra 1915 til 1919 var han driftsbestyrer hos G. Gaudernack.
Samme år løste han håndverksbrev og etablerte firmaet Lindrup & Egner.
Dette kompaniskapet ble drevet frem til 1924 hvor han så begynte butikk og verksted i eget navn.
Han opphørte egen virksomhet i 1942 og overdro til grossist Hans Myhre.
Fra 1942 til 1962 var han faglig leder i Hans Myhre AS.

 

 

        

 

Olav Lindrup was born into a jeweler's family in Drammen and trained in filigree work at J. Tostrup.
After further education in Stockholm and Oslo at Norsk Filigransfabrikk,
David Andersen and Gustav Gaudernack, he took his journeyman's examination in 1912.
From 1915 to 1919 he was operation manager at G. Gaudernack.
The same year he took his crafts letter and established the firm Lindrup & Egner.
He ran this company until 1924 where he then started a store and workshop in his own name.
He ceased his own company in 1942 and transferred to the wholesaler Hans Myhre.
From 1942 to 1962 he was technical manager at Hans Myhre AS.

        

 

VH © 2014 • Per Bredo Østby