www.solvstempler.no                                                                                                                                               English| Norsk

 

 

Nils M. Elvik

                                                                                         Tilbake

f.  1887    d.  1948                                          stempel:   

      

 

 

Han ble utlært hos Aksel Holmsen i Oslo i filigransarbeide og avla svenneprøven i 1907.
Håndverksbrev løste han i 1910 og begynte verksted året etter med firmanavn Nils M. Elvik Sølv- og Emaljefabrik.
Han basserte sin produksjon hovedsakelig på emaljevarer.

I 1938 startet Nils Martin Elvik og sønnen Edvard Berge Gullvarefabrikken AS.

 

Elvik & Co AS ble startet i 1941 av Edvard Berge Elvik og var et salgselskap for de to andre produksjonsbedriftene. Sølv- og Emaljefabrikken ble senere nedlagt.

Helt fra begynnelsen av holdt firmaet til i Storgaten 20, men flyttet til Vindern, Oslo i 1986 og senere til Bryn, Oslo.

 

En annen sønn Arnold Elvik (f. 1918) løste håndverksbrev i 1942 og drev annet firma Nils M. Elviks Eftf fra 1947 som en verkstedvirksomhet.

 

 

         

                                                      

 

 

 

He was trained by Aksel Holmsen in Oslo in filigree and took the journeyman's examinationin 1907. In 1910 he received his craft certificate and the following year he started the craft shop company Nils M. Elvik Sølv- og Emaljefabrik.
His production was mainly based on enamel goods.

In1938 Nils Martin Elvikand his son Edward Berge established Gullvarefabrikken AS.

Elvik& Co AS was founded in1941 by Edward Berge Elvik as a sales company for the other two production companies. The first silver and enamel company was later closed down.
From the very beginning, the company address was Storgaten 20, but moved to Vindern, Oslo in 1986 and then to Bryn, Oslo.


Another son Arnold Elvik (b.1918) solved the craftsletter in 1942 and ran the company Nils M.Elvik Eftf from 1947 as a craft shop.

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

VH © 2014 • Per Bredo Østby