Tilbake

Willy Winnæss


f. 1911       d. 2002                                                   stempel:  

Willy Winnæss var utlært hos J.Tostrup i årene 1926-30 og avla svenneprøve samme år.

Han arbeidet som svenn hos J.Tostrup i 6 år og senere hos David-Andersen.

Han løste håndverksbrev i 1941 og begynte verksted samme år.


I 1957 kjøpte han Georg J. Ruud & Co. og flyttet verkstedet til Hausmannsgt. 6.

Han drev i en periode også forretning.


Verkstedet opphørte i 1978.

Nålen tegnet Willy Winnæss for eget verksted, men solgte senere rettighetene til David-Andersen AS

Willy Winnæss served his apprenticeship under the firm of J. Tostrup for four years from 1926 and completed his journeyman's piece the same year as he finished in 1930.

He worked as a journeyman for J.Tostrup for a further 6 years and later for

David-Andersen.

Winnæss was officially licensed in 1941 and started up a workshop that same year.

In 1957 he bought the company, George J. Ruud & Co., and moved the workshop to Hausmannsgt. 6.

The workshop ended in 1978.