Tilbake

Theodor Olsen


f. 1837  d. 1890                                         stempel:  TH.O - TH.OLSEN 

                                                                                  THEODOR OLSEN   Han var født i Kristiansand og hadde sin gullsmedutdannelse i fra Tyskland.


I 1867 startet han sammen med Martin Olsen firmaet M. & T. Olsen som de drev frem til 1870.

Han løste sitt borgerskap i Bergen samme år og startet firma under eget navn.

Ved Theodor Olsens død i 1890 drev enken og sønnen Thorvald firmaet videre.


I 1904 ble firmaet solgt til brødrene Knut og Magnus Aase og fikk navnet ”Theodor Olsens Eftf.”He was born in Kristiansand and had his goldsmith education from Germany.

In 1867 he and Martin Olsen started the company M. & T. Olsen which they ran until 1870.
He redeemed his citizenship in Bergen the same year and started a company under his own name.
At Theodor Olsen's death in 1890, the widow and son Thorvald ran the company.

In 1904 the company was sold to the brothers Knut and Magnus Aase and was named "Theodor Olsen's Eftf."