Tilbake

P.A. Lie


f.   1823  d.   1868                                  stempel:  P.A.L.    P.A.Lie    LiePeder Arnesen Lie var utdannet i  sølv korpus hos gullsmed Hans H. Lem i Kristiania. Han løste sitt borgerskap i 1853.

Samme året dør Hans C. Lem og Peder A. Lie overtar hans forretning under navnet P.A.Lie. Noen år senere gifter han seg med enken etter Lem.

Stesønnen Hans Bernhard Lem (1848-1905) overtar forretningen ved Lies død i 1868, men beholder firmanavnet.

Firmaet hadde en betydelig produksjon i sølv og delvis i plett og fikk på Jubileumsutstillingen i 1914 gullmedalje for ”utmerkede arbeider i drevet sølv.”


Firmaet opphørte på 1970-tallet.
Peder Arnesen Lie was educated in silver corpus from goldsmith Hans H. Lem in Christiania. He solved his citizenship in 1853.

The same year Hans C. Lem dies and Peder A. takes over his company under the name P.A. Lie. Some years later, he marries the widow of Lem.

Stepson Hans Bernhard Lem (1848-1905) takes over the craft store by Lies death in 1868, but retains the company name.

The firm had a significant production of silver and partially clad and at the Jubilee Exhibition in 1914 they got the Gold Medal for "excellent work in run silver."


The firm ceased in the 1970s.