Tilbake

Ole Hval

                                                                               stempel:

f.  1871     d. 1944                                                    

Han var utdannet hos David Andersen fra 1890 i korpusarbeide og avla svenneprøve i 1895.

Han fortsatte videre hod David Andersen frem til 1907 og tok borgerskap i 1908.

Ved verdensutstillingene i Paris i 1900 og St.Louis i 1904 fikk han sølv- og gullmedalje som firmaets medarbeider.

I 1908 etablerte han sammen med gullsmed Emil Kristiansen firmaet Hval & Kristiansen med produksjon av sølvvarer.

I 1927 begynte de butikk også i samme gård, Storgaten 34c.

Firmaet opphørte i 1931 og Ole Hval startet eget sølvvareverksted i Nordregt. 10. Dette ble i 1933 omorganisert til Østlandske Sølv- og Pletvarefabrikk AS og fabrikken ble overtatt av andre interesser og drev frem til 1960-årene.


Sønnen Ottar Sverre Hval (f. 1903) var utdannet hos sin far i Hval & Kristiansen. Han løste håndverksbrev i 1931 og overtok fra firmaet Hval & Kristiansen butikken i Storgaten 34 under eget navn Ottar Hval. Denne ble senere flyttet til Kirkegt. 36.

I 1933 da faren Ole Hval trakk seg ut av Østlandske Sølv- og Pletvarefabrikk AS startet de verksted sammen i Nordregt. 10 under navnet Ottar Hval.

Ved opphøret av Hval & Kristiansen i 1931 startet Emil Kristiansen Norsk Sølvvareindustr AS sammen med gullsmed Einar Dørum.

Dette firmaet opphørte i 1992.

Ole Hval started his apprenticeship, specialising in holloware, at the firm of David Andersen in 1890 and completed his journeyman's piece in 1895.

Hval continued to work for David Andersen until 1907 and was officially licensed to practise in 1908.

At both the World Fair in Paris in 1900 and later in St. Louis in 1904 he won silver and gold medals respectively whilst working for David Andersen.

In 1908 he and silversmith Emil Kristiansen founded their own company Hval & Kristiansen, producing silverware items.

In 1927 they opened a shop at the same address in Storgaten 34C.

The company closed down in 1931 and Ole Hval opened a silver workshop of his own in Nordregt. 10.

In 1933 the company underwent some changes in its organisatiob and management and was renamed "Østlandske Sølv og Pletvarefabrik AS".

At this time, it was taken under newThe factory was taken over by other interests and ran until the 1960s.


Hval's son Ottar Sverre Hval (b. 1903) served an apprenticeship under his father at Hval & Kristiansen.

Ottar Hval was officially licensed in 1931 and took over the business and shop of Hval & Kristiansen at Storgaten 34 and run both under his own name Ottar Hval. They later moved to Kirkegt. 36.


In 1933, when his father, Ole Hval pulled out of Østlandske Sølv og Pletvarefabrikk AS, father and son set up in business together under the name, Ottar Hval at Nordregt. 10.


When Hval & Kristiansen was dissolved in 1931 Emil Kristiansen together with silversmith Einar Dørum, founded a new company, called Norsk Sølvvareindustri AS, which eventually closed down in 1992.