Tilbake

Olaf Georg Balle

 

f. 1897        d. 1964                                     stempel:     O.G.B.   O.G.    BALLE


Olaf G. Balle gikk i lære hos gullsmed Gustav Hellstrøm fra 1912 og til 1917.

Han avla svenneprøve som skjearbeider og løste håndverksbrev i 1918.

Han hadde butikk og verksted i Nygaten 15. Senere flyttet butikk og verksted til

Øvre Holmegt. 25.

De siste årene var det hans kone som drev forretningen.

Han døde i 1964 og forretningen fortsatte med enken inntil 1979.

   From 1912 to 1917 Olaf G.Balle was a apprentice at goldsmith Gustav Hellstrom.

He took his journeymans pecializing in the craftsmanship of spoons and received his craft certificate in 1918.

He had a shop and workshop in Nygaten 15. Later, the shop and workshop moved to Øvre Holmegt. 25.

In recent years, it was his wife who ran the business.

He died in 1964 and his widow kept on running the company.

It was closed down in 1979.
Øystein Balle

 

f.  1928      d. 1998                                        stempel:  ØB          BALLE


Sønnen Øystein Balle løste sitt håndverksbrev i Stavanger i 1953 og begynte eget verksted samme år i Pedersgaten 51. 

Han flyttet verkstedet fra Pedersgaten til nye lokaler på Åsen på slutten av 50-tallet. Han overtok en del av produksjonsutstyret fra G. Hellstrøm som presser og stanser. Verkstedet hadde igjen flyttet tilbake til Pedersgaten i 1963, og ble avviklet i 1978. 

Øystein Balle var vel kjent for sine fantasifulle emaljesmykker som er vel etterspurt på dagens auksjonsmarkeder. 

The son Øystein Balle received his craft certificate in Stavanger in 1953, started his own workshop the same year in Pedersgate 51.

He moved the workshop from Pedersgaten to new premises on Åsen in the late 50s.

He took over some of the production equipment from G. Hellstrom such aspresses and cutters.The workshop had again moved back to Pedersgaten in 1963 and was closed down in 1978.


Øystein Balle was well known for his creative enamel jewelry, which is highly sought after in today's auction market.