Tilbake

Nilius Marthinius Thune


f. 1831    d. 1890                                                stempel:    

Nilius M. Thune var født i Drammen og gikk i lære hos gullsmed Henrik Lorentzen hvor han fikk svennebrevet i 1853.

Etter noen år som svenn hos Lorentzen reiste han til Tyskland for å utdanne seg videre.

Da han 3 år senere var tilbake i Christiania avla han sitt mesterstykke hos gullsmed Christian Hansen.

Han fikk sitt mesterbrev og borgerskap i 1857 og overtok samme tid gullsmed Fredrik J. Brincks forretning i Kirkegaten 10 under eget navn N.M.Thune.

I 1861 flyttet han forretningen til Øvre Slottsgt. 12 hjørnet av Karl Johans gate. 

Firmaet hadde også en betydelig produksjons virksomhet både med bestikkvarer og korpus.

Da han døde i 1890 overtok hans to sønner virksomheten.

Nilius M. Thune was born in Drammen. He was apprenticed to goldsmith, Henrik Lorentzen, and was awarded his journeyman's certificate there in 1853.

After some years as a journeyman with Lorentzen, Thune traveled to Germany to undertake further studies.

Three years later he returned to Christiania where he was employed by goldsmith Christian Hansen.

Thune gained his master craftsman certificate and was officially licensed in 1857. At this time, he tookover a shop belonging to goldsmith, Frederick J. Brinck, in Kirkegaten 10 and ran it under his own name N.M.Thune.

In 1861, Thune moved the shop to Øvre Slottsgt. 12 on the corner of Karl Johans gate. 

Besides the shop, the company ran a significant manufacturing operation, producing both flatware and holloware.

When Thune died in 1890, his two sons took over the business.