Tilbake

Knut Andreas Rasmussen


K.A.Rasmussen  


f. 1837   d. 1918                                     stempel:    

Knut Andreas Rasmussen begynte sin gullsmedlære i Ålesund. Han kom til Oslo i 1861 hvor han arbeidet som svenn hos J. Tostrup.

Han løste sitt borgerskap i 1870 og startet forretning i Kirkegaten 12 i 1872. Flyttet senere til Storgaten 15 og senere til nr.10.

Han begynte med ren spesialfabrikasjon av filigransarbeide, som den første i Kristiania. Det ble en stor eksportindustri for ham.


I 1901 overtok sønnen Edvard Julius Rasmussen (1866-1927) og forretningen flyttet til Stortorvet 13 og senere Grensen 3.


I 1950 flyttet all verksteddrift til nytt bygg i Hamar og forretningen ble lagt ned på 1960-tallet.

Virksomheten i Hamar gikk mer og mer over til produksjon og leveranser av edelmetaller og edelmetallpreparater til teknisk, kjemisk, galvanisk og mekanisk industri.

Knut Andreas Rasmussen began his goldsmith education in Ålesund. He came to Oslo in 1861 where he worked as an apprentice at J. Tostrup.

He solved his citizenship in 1870 and started a craft store in Kirkegaten 12 in 1872. He later moved to Storgaten 15, and then to No.10.

As the first in Christiania, he began only with special fabrication of filigree. It became a major export industry.

In 1901 his son Edward Julius Rasmussen (1866-1927) took over the company and moved to Stortorvet 13 and later Grensen 3.

In 1950 all craft shop production was moved to a new building in Hamar and the store was closed down in the 1960s.                                                                       

The operations in Hamar changed more and more to the production and supply of precious metals and precious metal preparations for technical, chemical, galvanic and mechanical industries.