Tilbake

H. C. Østrem


f. 1842      d. 1912                                                           stempel:    OXO


Hans Christian Østrem etablerte sin grossistvirksomhet i 1875 i Carl Johansgate (Thune-gården).

Dette var det første norske grossistfirmaet i gullsmedbransjen.

Han begynte som enerepresentant for Die Württembergische Metallwarefabrik, men førte etter hvert kun varer for gullsmedforretninger.

Firmaet var i mange år den ledende grossisten i gullsmedbransjen.

Hans sønn (med samme navn) overtok firmaet ved farens død, men det ble senere solgt ut av familien.

Firmaet gikk inn i 2002. 

Hans Christian Østrem established his wholesale business in 1875 in Carl Johans Street (Thune-building).

This was the first Norwegian wholesale business in the country's jewellery industry.

He started out as the sole agent in Norway for Die Württembergische Metallwarefabrik, but eventually dealt only as a supplier to jewellery stores.

The company was for many years the leading wholesaler in the jewelry industry in Norway.

His son, also Hans Christian, took over the company when he died, but it was later sold outside of the family.

The company closed down in 2002.