Tilbake

Gustav Hellstrøm


f. 1839    d. 1902                                            stempel:   G.H. & Co

Gustav Wilhelm Hellstrøm var født i Södertälje, Sverige i 1839.

Han tok borgerskap i Stavanger i 1868 og begynte samtidig butikk og verksted i Øvre Holmegate 22. (Kirkegt. 22).

I 1895 hadde han 11 svenner og 6 læregutter i arbeid.

Sønnen Gustav Fredrik Hellstrøm 1878 - 1965 ble medeier i 1900 og overtok verkstedet ved farens død i 1902.

Samtidig skiftet firmaet navn til G.Hellstrøm & Co.

Han løste sitt håndverksbrev samme år.

Ved siden av butikken hadde verkstedet en større produksjon av sølv- og emaljevarer.

Verkstedet opphørte i 1957.Gustav Wilhelm Hellstrøm was born in Södertälje, Sweden in 1839.

He was officially licensed in Stavanger in 1868 and and at this time he opened both a retail shop and a workshop in Øvre Holmegate 22 (Kirkegt. 22).

In 1895, he had 11 journeymen and 6 apprentices in his employ.

His son, Gustav Fredrik Hellstrøm (1878 - 1965) became a partner in the business in 1900 and took over the workshop when his father died in 1902.

At this point in time, the company name was changed to G. Hellstrøm & Co..

Gustav Fredrik Hellstrøm was officially licensed the same year.

In addition to the retail shop, the workshop produced large quantities of silver and enamelware.

The workshop closed in 1957.