Tilbake

Gustav Gaudernack


f. 1865     d. 1914                                                           stempel:     G.G. 


Han var født i Bøhmen i en typisk håndverkerfamilie.

Han begynte sin utdannelse i 1880. 

I 1891 kom han til Kristiania og ble først ansatt i Christiania Glasmagasin som tegner. Her tegnet han både for Hadeland Glassverk og Høvik Verk.

I juni 1892 begynte han og tegne for David Andersen og fra 1894 var han fast designer. Helt frem til 1910 var han firmaets eneste faste tegner.

Han var med å bygge opp og ut David Andersens emaljeproduksjon.

I 1912 ble han gullsmedklassens første overlærer ved Kunst- og Håndverkskolen.

Under sine studiereiser utenlands kom ideen om å starte for seg selv. Han avlegger svenneprøve som gullsmed i 1910 og begynner 1.november samme år "Fabrik for Sølv-, Filigran- & emaljevarer" i Storgaten 2 i Kristiania.

Borgerskap som gullsmed får han samme år.

Han dør allerede i 1914, men verkstedet fortsetter frem til 1938 ved enken Anna og sønnen Finns medvirkning.

He was born into a typical artisan family in Bohemia.

He began his apprenticeship in 1880.

He arrived in Kristiania in 1891 where he first took up employment as a draftsman, working for the Christiania Glassmagasin. Whilst there, he produced designs for both Hadeland Glassverk and Høvik Verk.

In June 1892 he began producing designs for David Andersen and in 1894 he was on permanently as a designer. He was the company's sole in-house designer until  1910. Gustav Gaudernack's artistic direction is largely credited in the development of David Anderson's production of enamelware.

In 1912 he took up a position with the Arts and Crafts School as its  first lecturer in jewellery design.

It was during his study trips abroad that  Gustav Gaudernack decided to start up his own business. He presented his journeyman's piece as a goldsmith in 1910 and on

1.November of that same year he founded "Factory for Silver, Filigree & Enamelware" at Storgaten 2 in Kristiania.

He was officially licensed as a goldsmith the same year.

He died early in the year 1914, but the workshop continued until 1938 under the auspices of his wife, Anna, and his son, Finn.