Tilbake

Finn Jensen


f. 1918     d. 1976                                                           stempel:   F.J.

Han var utlært i korpusarbeide 1936-40 hos J.Tostrup og avla svenneprøve i 1940.

Håndverksbrevet løste han i 1941.

I 1944 overtok han sammen med gullsmed Knut Aamodt gullsmed Martin Landes verksted i Storgt. 19, Oslo.

Firmanavnet ble M.Landes Eftf., men i 1946 endret de navnet til Jensen & Aamodt.

I 1952 trakk Knut Aamodt seg ut og verkstednavnet ble Finn Jensen. Verkstedet flyttet til Storgt. 22.

Han etablerte forretning i Bogstadvn. 40 i 1960, men flyttet senere til

Hegdehaugsvn. 36.

Da han døde i 1976 ble verkstedet overtatt av to av de ansatte.

From 1936 to 1940 Finn Jensen was apprenticed to J. Tostrup , specialising in silver holloware.He completed his journeyman's piece in 1940 and was officially licensed in 1941.

In 1944, he and the goldsmith, Knut Aamodt, took over the workshop of goldsmith Martin Lande, at Storgt. 19 in Oslo.

The name of the was M. Landes Eftf., but this was changed to Jensen & Aamodt in 1946.

In 1952 Knut Aamodt pulled out and the workshops name was changed again to Finn Jensen. The workshop moved to Storgt. 22.

Jensen opened a retail shop Bogstadvn. 40 in 1960, but subsequently moved this to Hegdehaugsvn. 36.

When he died in 1976 the workshop was taken over by two of the employees.