Tilbake

David-Andersen


f. 1843      d. 1901                                                 stempel:             

Han var utlært hos Jacob Tostrup fra 1858 - 63.

Fra 1864 hadde han flere års utenlandsopphold hvor han videreutdannet seg.

I 1869 reiste han til London hvor han i 7 år virket som gullsmed.

I 1876 kom han hjem, tok borgerskap som gullsmed og etablerte forretning med verksted i Kirkegaten 19.

I 1888 kjøpte han Carl Johansgt. 20 og flyttet forretningen dit.

Firmaet vokste raskt og ble snart et av landets største.

På verdensutstillingene i Paris og St.Louis på slutten av 1800-tallet markerte firmaet seg sterkt, særlig med sin vindusemalje.

I alle år senere har firmaet vært ledende i faget med sin design.

David Andersen served his apprenticeship under Jacob Tostrup from 1858-1863.

In 1864 he moved abroad for several years where he further developed his skills.

In 1869 he traveled to London where he worked for seven years as a goldsmith.

In 1876 he returned home, took citizenship as a goldsmith and established a company with a workshop in Kirkegaten 19.

In 1888 he bought Carl Johansgt. 20 and moved the business there.

The company rapidly expanded and soon became one of the largest in the country.

Following success at the world exhibitions in Paris and St. Louis in the 1800's, the company's reputation soared, especially in relation to their plique-a-jour enamelware.

From that point onwards, the company has been a leader in its field.