Tilbake

Clemet Berg


f. 1852   d. 1941                                              stempel:

Han tok borgerskap som gullsmed i Oslo i 1889.

Sammen med Samuel Holm (1852-1894) startet han i 1889 Norsk Filigransfabrikk.

De opparbeidet et betydelig marked for filigransarbeider i hele Skandinavia.

Samuel Holm døde allerede i 1894 og Clemet Berg etablerte snart etter en gullsmedforretning med verksted i eget navn.

Etterhvert opparbeidet han seg en større produksjon, særlig på emaljesmykker.

Han trakk seg helt ut av Norsk Filigransfabrikk (s.d.)i 1897.

I 1920 trakk Clemet Berg seg tilbake og overdro forretning og verksted til gullsmed Emil Marthinsen som fortsatte under navnet C. Bergs Eftf.

Dette verkstedet ble en av de større emaljeprodusentene i Oslo.

Clement Berg was officially licensed in 1889.

The same year he and Samuel Holm (1852-1894) co-founded Norsk Filigransfabrikk.

The pair of them rapidly came to hold a significant share of the filingree market throughout Scandinavia.

However, after Samuel Holm's untimely demise in 1894, Clemet Berg established his own company with workshop in his own name.

Gradually he increased production, notably in enamel jewellery, and 

withdrew completely from Norsk Filigransfabrikk  in 1897.

In 1920, Clemet Berg retired and transferred the business and workshop to  goldsmith, Emil Marthinsen, who continued to trade under the name C. Bergs Eftf.

This workshop was one of the major enamelware producers in Oslo.

VH © 2014 • Per Bredo Østby