Tilbake

Bernhard  Meldahl

                                                                              

f. 1873     d. 1950                                        stempel:    

Han var utlært i filigransarbeide ved Norsk Filigransfabrikk i 1895 og fortsatte samme sted til 1897.

Han arbeidet videre hos gullsmed Clemet Berg frem til 1914.

Samme år etablerte han sammen med Olav F. Hjortdahl firmaet Hjortdahl & Meldahl og dette drev de frem til 1931. Da ble han utløst av firmaet.

Han tok svennestykke i gullarbeide i 1930 og løste håndverksbrev samme år.

I 1931 etablerte han sitt eget firma B. Meldahl og spesialiserte seg på fabrikkasjon og engrossalg av sølv- og emaljevarer.

Firmaet ble i 1943 aksjeselskap med grosserer Hans Myhre som aksjonær.

Da Bernhard Meldahl døde i 1950 overtok Hans Myhre firmaet.

Bernhard Meldahl was an apprentice at Norsk Filigransfabrikk, specialising in filigree work, from 1895 until 1897.

He then went to work for the goldsmith, Clement Berg, where he stayed until 1914.

In 1914, that same year, he and Olav F. Hjortdahl co-founded the firm Hjortdahl & Meldahl which ran until 1931 when Meldahl withdrew.

He had completed his journeyman's piece and had been officially licensed in 1930. 

After dissolving his partnership with Hjortdahl in 1931, Meldahl established his own company,firm Bernhard Meldahl, which specialized in the production and wholesale of silver and enamel.

The firm became a limited company in 1943 with the merchant Hans Myhre, as  shareholder.

When Bernard Meldahl died in 1950, Hans Myhre took over the running of the company.