Tilbake

Norsk Filigransfabrikk


1889 - 1906, 1910 -1931                                            stempel:

Norsk Filigransfabrikk ble startet av gullsmed Clemet Berg og Samuel Holm i 1889.

De første lokaler var i Kirkegaten 32 (Frølichpassasjen) hvor de også hadde butikk.

Samuel Holm døde allerede i 1894.

Gullsmed Johan Lund ble ansatt som bestyrer i 1894 og var der til 1898.

Clemet Berg hadde trukket seg ut i 1897 og begynt eget verksted og butikk under eget navn.

Senere ble filigransfabrikken drevet med forskjellige håndverksbrev inntil den innstilte i 1906.

Grosserer Albert Scharning hadde agenturet for filigransfabrikken fra 1902 og ved innstillingen i 1906 overtok han en større del av fabrikkens tekniske utstyr.

I 1910 startet Norsk Filigransfabrikk opp igjen med bl.a. Albert Scharning som disponent i Dronningensgate 25.

Han trakk seg ut av fabrikken i 1927 og gullsmed Einar Modahl gikk inn som interessent.

I 1931 stanset Norsk Filigransfabrikk sin virksomhet.

Norsk Filigransfabrikk var en av de ledende i faget på den tiden med en stor produksjon i filigran, men også en betydelig produksjon i Sølv/emalje smykker og mindre bestikk.

Norsk Filigransfabrikk was founded by goldsmith Clemet Berg and Samuel Holm in 1889.

Their first premises were situated at Kirkegaten 32 (Frølichpassasjen) where they also had a retail store.

Samuel Holm died in 1894.

Goldsmith Johan Lund, was hired as manager in 1894 and remained with the company until 1898.

Clemet Berg had withdrawn from the company in 1897 and founded a workshop and retail store under his own name.


Norsk Filigransfabrikk ran with several variations of officially licenses until 1906 when the company closed down.

Merchant Albert Scharning was the agent for Filigransfabrikken from 1902 and by the time the company was dissolved in 1906 he had taken over the lion's share of the factory's technical equipment.


In 1910 Norsk Filigransfabrikk started up again with Albert Scharning as General Manager at Dronningensgate 25.

Scarning continued in this role at the factory until 1927 when goldsmith Einar Modahl joined as partner.

In 1931 Norsk Filigransfabrikk ceased trading.

In its day, Norsk Filigransfabrikk had been one of the key players in the Norwegian silver industry, with a sizeable output of filigree work as well as significant production of silver enamel jewellery and small items of flatware.